Home

Kampcharter

Het Kampcharter wil het goed samenleven tussen groepen die op kamp zijn, de uitbater en de gastgemeente bevorderen.

Met dit kampcharter willen we het goed samenleven tussen groepen die op kamp of vakantie zijn, de uitbater of eigenaar van een gebouw of terrein en de gastgemeente bevorderen. 

Het zijn engagementen, geen regels, die de verschillende partijen aangaan ten aanzien van elkaar om ervoor te zorgen dat kampen en vakanties voor alle partijen aangenaam zijn en kunnen blijven. 

Met dit charter willen we streven naar een optimaal vertrouwensklimaat tussen de gastgemeente, de uitbater en het jeugdwerk.
Het charter is niet gebiedend, maar vraagt wel engagement voor een aantal principes. Verder vertrouwen we op het gezond verstand en de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. 
Het charter somt do's en donts op voor groepen, uitbaters en steden en gemeenten. Op die manier legt het de verantwoordelijkheid bij alle partijen. 

De inhoud van het charter gaat over tal van thema's zoals: 

  • het delen van informatie; 
  • verkeer en onderweg zijn;  
  • lawaai en nachtrust; 
  • afvalbeleid; 
  • (kamp)vuur; 
  • (groene) speelruimte; 
  • waterwegen; 
  • enz. 

Graag willen we nog even herhalen dat er al heel wat regelgeving bestaat en dat het dus niet nodig is om extra gemeentereglementen over het kampgebeuren uit te vaardigen.

Het opleggen van extra bepalingen in gemeentelijke politiereglementen is vaak overbodig en contraproductief.
Het is net belangrijk om de dialoog aan te gaan en elkaar grondig te informeren over bestaande regels en plannen. Mochten extra regels voor een specifieke situatie – die niet valt onder andere regelgeving – toch nodig zijn, dan mag dat geen afbreuk doen aan hogere wetgeving. De maatregel dient in verhouding te zijn tot de situatie en mag niet raken aan het fundamentele karakter van de activiteiten van het jeugdwerk.