Home

Kampcharter

Het Kampcharter wil het goed samenleven tussen groepen die op kamp zijn, de uitbater en de gastgemeente bevorderen.

Home

Wat is het?

Met dit kampcharter willen we het goed samenleven tussen groepen die op kamp of vakantie zijn, de uitbater of eigenaar van een gebouw of terrein en de gastgemeente bevorderen. 

Het zijn engagementen geen regels die de verschillende partijen aangaan ten aanzien van elkaar om ervoor te zorgen dat kampen en vakanties voor alle partijen aangenaam zijn en kunnen blijven. 

Het charter somt the do's en donts op voor groepen, uitbaters en steden en gemeenten. Op die manier legt het de verantwoordelijkheid bij alle partijen. 

De inhoud van het charter gaat over tal van thema's zoals:

  • het delen van informatie 
  • verkeer en onderweg zijn 
  • lawaai en nachtrust
  • afvalbeleid
  • (kamp)vuur
  • (groene) speelruimte
  • waterwegen
  • ...