Home

Kampcharter

Het Kampcharter wil het goed samenleven tussen groepen die op kamp zijn, de uitbater en de gastgemeente bevorderen.

Home

Jeugdgroepen

Het kampcharter is een engagementsverklaring voor een optimaal kampklimaat tussen drie betrokken partijen: jeugdgroepen, gemeenten en uitbaters

  1. De jeugdgroep hanteert een gepaste begeleidershouding en zorgt voor een gevarieerd en pedagogisch verantwoord kampprogramma, aangepast aan de doelgroep. 

  2. De jeugdgroep heeft een aanspreekpunt, bereikbaar voor uitbaters en gemeenten. Sommige jeugdgroepen hebben een koepelorganisatie, ook deze is bereikbaar voor uitbaters en gemeenten. 

  3. De jeugdgroep deelt de noodzakelijke informatie over de groep en het kamp tijdig en volledig met de gemeente en uitbaters. 

  4. De jeugdgroep organiseert activiteiten op en buiten het kampterrein met aandacht voor de openbare orde, verkeersveiligheid, nachtrust en gevoeligheden in de buurt. 

  5. De jeugdgroep hanteert het afvalbeleid (sorteren, HUDO) conform de afspraken gemaakt met uitbater en eventueel gemeente. 
  6. Als kampvuurmogelijkheid voorzien is, doet de jeugdgroep tijdig een aanvraag. Ze informeert zich over waar het kampvuur mag plaatsvinden en of er hout gesprokkeld kan worden. 

  7. In bos en natuur speelt de jeugdgroep op de plaatsen waar dit toegelaten is en doet ze tijdig de nodige aanvragen

  8. De jeugdgroep gaat op een verantwoorde, bewuste manier om met alcohol tijdens het kamp. Illegale drugs horen niet thuis op een kamp

  9. De jeugdgroep stelt alles in het werk om zich op een duurzame, veilige (en prettige) manier te verplaatsen, zowel van en naar de kampplaats als tijdens het verblijf. 

  10. Als er problemen opduiken voor, tijdens of na een verblijf, staat de jeugdgroep open voor constructief overleg met uitbaters en/ of gemeente