Home

Over Op Kamp

Over Op Kamp

Opkamp.be is dé portaalsite voor wie op zoek is naar:

  • een locatie voor een meerdaags verblijf met overnachting voor kinderen en jongeren. Een kamp, een vakantie, een weekend, een themareis, ... in Vlaanderen, Wallonië of het buitenland
    Deze site bundelt verschillende databanken van jeugdverblijven, hostels en kampeerterreinen in binnen-en buitenland.
  • Kennis, wetgeving, tips en tricks over thema's die betrekking hebben op meerdaagse verblijven met overnachting. Van 'hoe vraag je een kampvuur aan' tot 'hoe zet je in op meer duurzame maaltijden', van 'waar mogen we met ons vlot op het water' tot 'hoe verplaatsen we ons best van en naar de locatie'? En nog zoveel meer. 
  • Inspiratie en concrete handvaten om werk te maken van een beter kampbeleid.
    Zorgen dat op kamp of op vakantie gaan niet alleen maar bepaald wordt door als maar meer regels vast te leggen en op te stellen. Maar door met respect voor elkaar en kennis over elkaar in dialoog te gaan en op een goede manier samen te leven op en rond de terreinen waar de meerdaagses plaatsvinden. 
Opkamp.be is een initiatief van De Ambrassade.
Met deze site willen we de talrijke jeugdwerkorganisaties die inzetten op meerdaagse verblijven met overnachting  zo goed mogelijk ondersteunen, inspireren en op die manier elke dag opnieuw werk maken van straffe meerdaagse verblijven voor ALLE kinderen en jongeren die daar goesting in hebben.