Home

Kampcharter

Het Kampcharter wil het goed samenleven tussen groepen die op kamp zijn, de uitbater en de gastgemeente bevorderen.

Home

Alcohol in het jeugdwerk

Jeugdwerk en alcohol 

Vlak voor de zomer van 2022 besloten een aantal gemeentes in WalloniĆ« om het drinken van alcohol tijdens jeugdwerkkampen te verbieden. 

Dat leverde heel wat debat op, meningen kwamen uit alle hoeken van het land.

De discussie wordt in deze vaak gereduceerd tot de vraag of alcohol wel of niet thuishoort op een werking waar kinderen en jongeren aanwezig zijn. Daarnaast zijn er echter een aantal grotere vragen die niet of weinig onder de aandacht komen in deze discussie:

  • Waarom ligt de focus hier op jeugdwerkorganisaties en niet op alcoholgebruik en/of misbruik in het algemeen?
  • Hoe gaan we voorbij aan de anekdotiek en brengen we het probleem effectief in kaart?
  • ... 

Er zijn 2 linken die gelegd kunnen worden met het kampcharter waar we hier ook graag nog even op ingaan. 

Onderdeel van het kampcharter

Binnen het kampcharter is er een onderdeel alcohol en drugs. Daarin wordt aangegeven wat de wetgeving is enerzijds en wat de verwachtingen t.a.v. groepen anderzijds is.

Groepen worden gesensibiliseerd en worden geacht bewust om te gaan met alcoholgebruik.

De wetgeving is duidelijk, -16 jaar geen alcohol, -18 jaar geen sterke drank. Het gebruiken van drugs is illegaal, heeft geen plaats in het jeugdwerk en wordt in geen geval getolereerd.

De jeugdwerkorganisaties hebben richtlijnen en verwachten van groepen dat ze die naleven. Het opstellen van een alcoholbeleid wordt sterk aangemoedigd. 

Het kampcharter voor een warm kampklimaat

De discussie ging in het bijzonder over alcohol en hoe dit al dan niet verboden moet zijn in het jeugdwerk. De reden voor dit verbod is het feit dat jeugdwerkorganisaties in de zomervakantie soms aanleiding zijn tot overlast in bepaalde steden en gemeenten. 

Hoewel alcohol of drugs in sommige gevallen overlast kan veroorzaken is het belangrijk om ook andere zaken zoals geluidsoverlast, verstoren van de buurt, verstoren van de openbare orde, overtreden van gemaakte afspraken of regels... de overlast doen toenemen. 

Het kampcharter wil inzetten op goede afspraken, sterke dialoog en samenwerking over alle partijen heen om veel van bovenstaande te vermijden. Net daarom willen we het kampcharter opnieuw onder de aandacht brengen in functie van de huidige actualiteit. 

Het kampcharter is een belangrijk document om steden en gemeenten, groepen en uitbaters in gesprek te laten gaan met elkaar en met begrip voor elkaars eigenheid te werken aan een warm kampklimaat. 

Wil je aan de slag met een alcohol - en drugsbeleid binnen jouw organisatie? Ga dan naar onderstaand kennisvlammetje waar je meer informatie vindt.