Home

Kampcharter

Het Kampcharter wil het goed samenleven tussen groepen die op kamp zijn, de uitbater en de gastgemeente bevorderen.

Home

Gemeenten

Het kampcharter is een engagementsverklaring voor een optimaal kampklimaat tussen drie betrokken partijen: jeugdgroepen, gemeenten en uitbaters.

 1. De gemeente zorgt voor een onthaalbeleid. Duidelijke aanspreekpunten rond het kampgebeuren, waar jeugdgroepen en uitbaters terecht kunnen, zijn daarvan een onderdeel.

 2. De gemeente vermijdt zo veel als mogelijk bijkomende gemeentelijke regelgeving rond kampen, bovenop reeds bestaande Vlaamse en federale regelgeving.
   
 3. De gemeente beperkt zich bij het opvragen van identificatiegegevens tot de groepsverantwoordelijke. Bij de deelnemers volstaan naam en geboortedatum.
   
 4. Pedagogische attesten of bewijzen van goed gedrag en zeden van begeleiders hoeven niet opgevraagd te worden. Jeugdgroepen waken hier zelf over.
   
 5. Indien de gemeente kampprogramma’s opvraagt, wordt dit beperkt tot volgende activiteiten: tochten, bezoekdagen, nachtspelen en kampvuren.  6. De gemeente werkt mee aan een draagvlak voor het kampgebeuren in de buurt. Dit kan door middel van communicatie en afspraken rond bijvoorbeeld ruiltochten, kampvuur of parkeren.
   
 7. De gemeente beschouwt het geluid van spelende kinderen overdag nooit als geluidsoverlast. Wel kunnen afspraken gemaakt worden over versterkte muziek en nachtlawaai.
   
 8. Indien de gemeente instaat voor de ophaling van (een deel van het) afval, stelt ze (via de uitbaters) informatie ter beschikking over de manier van sorteren en de frequentie van het ophalen. Daarnaast is er voor uitbaters en/of verblijvende jeugdgroepen mogelijkheid om toegang te krijgen tot het recyclagepark

 9. Indien in de gemeente een toeristentaks van toepassing is, wordt een volledige vrijstelling voorzien voor jeugdgroepen

 10. Als er problemen opduiken voor, tijdens of na een verblijf, staat de gemeente open voor constructief overleg met uitbaters en/ of jeugdgroepen.