Home

Verantwoord omgaan met alcohol

Verantwoord omgaan met alcohol

Alcohol en drugs

Verantwoord omgaan met alcohol. Kan dat? 

Zeker en vast!

Heel veel jeugdwerkorganisaties bewijzen dat ze op een verantwoordelijke manier omspringen met het drinken van alcohol tijdens meerdaagse verblijven. 

Jeugdwerkkoepels hebben hierrond eigen richtlijnen, visies en regels uitgewerkt. Vaak gebruiken groepen deze richtlijnen als basis voor het eigen alcoholbeleid op kamp. 

Aan de slag

Hoe maak je samen met je begeleiding werk van een goed alcoholbeleid? Wat zijn de zaken waar je rekening mee houdt? 

Informeren en communiceren zijn een belangrijke basis:
Kennen de begeleiders het beleid? Hoe staan ze er tegenover? Ga erover met elkaar in gesprek. 

Vorm geven aan een goed alcoholbeleid?

Basisprincipes:

 • Volg de wet: geen alcohol onder 16 jaar, geen sterke drank onder 18 jaar. 

 • Maak goede afspraken en doe dit idealiter in een alcoholbeleid dat opgesteld is of onderschreven wordt door de hele begeleidingsploeg:

    • Welke regels zijn van toepassing voor leiding en deelnemers m.b.t. gebruik en/of bezit van alcohol tijdens het kamp of de activiteit?
    • Wat doe je als iemand over de schreef gaat?
    • Duidt verantwoordelijken aan die hoe dan ook nuchter zijn/blijven op elk moment en verdeel deze verantwoordelijkheid. Maak bv. een beurtrol. Het is niet omdat persoon X geen alcohol drinkt dat deze persoon elke keer de verantwoordelijke moet zijn. 
    • Wanneer is het OK om eentje te drinken en wanneer niet?
    • Hoe zit het met elkaar kunnen aanspreken op bepaald gedrag of het overschrijden van grenzen?
 • Iedereen beslist voor zichzelf, je hoeft niemand te overtuigen

Transparantie

Een alcoholbeleid mag dan wel vooral dienen om intern goede afspraken te maken met de begeleiding en/of oudere deelnemers, het is belangrijk hier transparant in te zijn naar alle partijen

Ouders

Ouders weten op die manier waar ze aan toe zijn. Soms hebben ze zelf afspraken gemaakt met hun kind, maar liggen die misschien niet in lijn met wat de regels zijn op het aanbod. Als je jullie alcoholbeleid bekend maakt naar de ouders toe, kunnen ze hierop inspelen. 

We mogen de druk van vrienden en omgeving in dit geval niet onderschatten. Ook daarom is het belangrijk dat ouders weten wat wel of niet kan en kunnen ze eventueel ook zaken bespreken met de begeleiding.  

Communiceer hierover bij inschrijving, via brieven, via een pagina op jullie facebook- of webpagina, enz. 

Deelnemers

Je hoeft geen speeches en lange preken te houden. Zoek naar een goede en leuke manier om een aantal afspraken duidelijk te maken aan de deelnemers.

Bij voorkeur ligt je hen voor de start van het kamp of de activiteit in. Zo geef je de kans om bv. meegesmokkelde drank voor het kamp af te geven (al dan niet anoniem), zonder daar sancties aan te koppelen. Wijs hen erop dat er wel sancties aan vasthangen als er doorheen het kamp toch nog alcohol ontdekt wordt. 

Uitbater, buurt en gemeente

Openheid naar de eigenaar van jouuw kamplocatie, naar de buurt en/of gemeente toe over afspraken die jullie maken omtrent gebruik en aanwezigheid van alcohol, zorgt voor meer vertrouwen naar jullie toe. 

Een goede relatie met de kampeigenaar en omgeving is altijd belangrijk. Net daarom kan deze transparantie helpen.