Home

Wetgeving kampterrein/gebouw Vlaanderen

Wetgeving kampterrein/gebouw Vlaanderen

Locatie

In dit artikel gaan we kort in op de voorwaarden om een gebouw of terrein te verhuren specifiek gericht op kinderen en jongeren in Vlaanderen. Wie erover nadenkt een gebouw of terrein te gaan verhuren kan in dit artikel al wat basisinformatie vinden. Ben je op zoek naar uitgebreide info? Dan klop je best aan bij het Centrum voor Jeugd Toerisme (CJT). CJT ondersteunt eigenaars en helpt hen verder op weg.  


Een gebouw (ver)huren

We leggen in dit artikel enkel de focus op de verblijven en gebouwen met specifieke focus op kinderen, jongeren en hun organisaties. Kies je er als organisatie voor om ook te gaan zoeken naar een verblijfplek op de ‘commerciële markt’? Dat kan, maar daarover vind je in dit artikel geen info terug. Wil je als uitbater je focus niet enkel leggen op de doelgroep kinderen, jongeren en hun organisaties? Weet dan dat een erkenning als jeugdverblijf niet mogelijk zal zijn.  

Binnen het jeugdtoerisme zijn er 2 grote ‘categorieën’ van aanbieders:

 • Jeugdlokalen die sporadisch worden verhuurd 
 • Jeugdlokalen en jeugdverblijven die regelmatig worden verhuurd en minimaal erkend zijn door Toerisme Vlaanderen 

Een jeugdlokaal dat sporadisch (minder dan 60 kalenderdagen/jaar) wordt verhuurd

De eerste categorie zijn jeugdlokalen die ervoor kiezen om af en toe te verhuren, en dit minder dan 60 kalenderdagen per jaar, uitsluitend aan jeugdgroepen. 

Van zodra je meer dan 60 kalenderdagen per jaar wil verhuren, moet je een erkenning aanvragen en kom je in de 2e categorie. 

Deze categorie krijgt geen specifieke regels opgelegd. Het enige wat de eigenaar van deze gebouwen moet doen is de huur van het terrein of gebouw melden aan de burgemeester van de stad of gemeente waarin het gebouw of terrein zich bevindt. Er is sprake van meldingsplicht.

Interesse om je jeugdlokaal sporadisch te verhuren, neem dan zeker een kijkje op jeugdlokalen.be voor meer tips en trick.

Een jeugdverblijf erkend door toerisme Vlaanderen

Deze erkenning wordt gegeven aan verblijven/gebouwen die: 

 • Focus leggen op de doelgroep om label jeugdtoerisme te krijgen: kinderen, jongeren en hun organisaties. Er wordt daarbij drempelverlagend gewerkt naar deze doelgroep. Bv laagste prijscategorie, min. % overnachtingen jeugd, enz. 
 • Voldoen aan brandveiligheidsnormen: verblijf moet beschikken over positief brandveiligheidsattest. 
 • Voldoen aan specifieke hygiëne-, comfort- en veiligheidsnormen. Deze zijn afhankelijk van de classificatie per type. De controle hiervan gebeurt door Toerisme Vlaanderen. 
 • Een verplichte toegankelijkheidsdoorlichting.  

De wetgeving rond erkenning vind je terug in het logiesdecreet en decreet toerisme voor allen. (aanpassing komt er binnenkort – in het oog houden)   


Een terrein verhuren

Ook voor het verhuren van een terrein is er een uitzondering op het logiesdecreet voor de zogenaamde terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. Daaronder vallen verblijven waar jeugdgroepen tijdelijk in tenten overnachten of gebruik van terreinen voor evenement of tijdelijk festival. De uitzondering maakt dit mogelijk tot maximaal 75 kalenderdagen per jaar voor dit terrein.

Concreet wil dit zeggen dat er geen speciale faciliteiten zoals water, elektriciteit, sanitaire blok, enz. moeten worden voorzien. Opnieuw moet de eigenaar of exploitant wel een melding doen bij de burgemeester. De eigenaar houdt ook in het oog of de bestemming van het terrein (volgens ruimtelijke ordening) hierdoor niet in het gedrang komt. De wetgever maakt het via deze bepalingen mogelijk om gronden dubbel te gebruiken voor een beperkte periode. 

 De regelgeving van toepassing maakt volgende uitzondering waarvoor dus geen specifieke vergunning nodig is:

 • Tijdelijke constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, indien ze:  
 • niet langer dan vier keer 30 dagen per kalenderjaar blijven staan. Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie begint de periode van 30 dagen te lopen, ongeacht of de constructie de volle 30 dagen geplaatst blijft. De periodes van 30 dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet;  
 • niet geplaatst worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied, zoals natuurgebied; 
 • niet ingaan tegen de algemene bestemming van het gebied; 
 • niet gepaard gaan met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen

Wil je een terrein ter beschikking stellen, ga dan zeker ook eens te rade bij het Centrum voor Jeugdtoerisme. Naar aanleiding van de Afrikaanse Varkenspest in 2018 en 2019 en de Covid pandemie in de zomer van 2020 en 2021 waren heel wat groepen op zoek naar een nieuw of extra terrein. Het jeugdwerk verzamelde informatie die eigenaars helpt hun terrein af te stemmen op jeugdgroepen.  


Zomaar ergens kamperen? MAGDA?

In België is wildkamperen verboden. 

Maar in Vlaanderen zijn er wel enkele bivakzones waar je legaal je tent kan opslaan. De regeling hieromtrent laat toe om op daartoe bestemde plaatsen in bossen te verblijven met maximum tien personen en drie tenten. Deze mogelijkheid richt zich vooral op rondtrekkende individuen of groepjes en is dus beperkt tot 48 uur. In Vlaanderen zijn er intussen enkele bivakplaatsen. Meer info via de website van Bivakzone.

Er zijn ook enkele private initiatieven waar je kan navragen om bij iemand te kamperen in de tuin of op een terrein die deze persoon bezit. Deze private initiatieven zijn vaak voor kleinere groepen of individuele reizigers. Misschien zijn het leuke nieuwe plekken voor een meerdaagse tocht. Meer info op: https://welcometomygarden.org/ en https://campspace.com/nl