Home

Vuur maken in Wallonië en de Oostkantons

Vuur maken in Wallonië en de Oostkantons

Vuur

Wallonië

In Wallonië geldt min of meer dezelfde reglementering als in Vlaanderen. Je mag daar dus ook tot op 25 meter van bossen een kampvuur maken. Een toelating van de eigenaar van de grond, meestal de kampuitbater, is nodig. 


De Waalse regelgeving voorziet geen toelating als je korter als 25 meter bij het bos een vuur wil maken. In sommige Waalse gemeenten, voornamelijk degene die veel kampen over de vloer krijgen, bestaan er strengere regels i.v.m. kampvuur. Check zeker de regels omtrent vuur maken bij de gemeente of stad waar je op kamp bent.

In Wallonië zijn er geen vooraf bepaalde afspraken over wanneer vuur wel/niet mogelijk is naargelang de droogte. Het is aan Le Centre régional de crise om deze beslissing te nemen en hierover te communiceren. Vraag steeds na bij de eigenaar van je terrein of de gemeente waar je je bevind of er bepaalde restricties zijn. 

Oostkantons 

In de Oostkantons is de wetgeving rond kampen en dus ook rond kampvuren veel strenger. Bovendien heeft elke gemeente of stad hun eigen kampreglement. Daarom is het aan te raden om voor je kamp zeker en vast eens langs te gaan op het gemeente- of stadhuis. 


Tijdens periode van droogte kan er ook een algemeen verbod zijn op het maken van vuur. Het Centre Regional de Crise de Wallonie zal dan zo'n verbod afkondigen.