Home

Afvalbeleid Wallonië en Brussel

Afvalbeleid Wallonië en Brussel

Afval

Afvalbeleid Wallonië 

Het Ministerie van Landbouw, Milieu en Toerisme van het Waalse Gewest heeft speciaal voor jeugdgroepen die op kamp gaan naar Wallonië een praktische gids uitgewerkt. 
Jeugdwerkorganisaties worden aangeraden om zich tot de gemeente waar hun aanbod doorgaat te richten om de nodige informatie te bekomen. Net zoals in Vlaanderen is er sprake van algemene regels rond sorteren en verzamelen, maar is het aan de gemeentes om deze inzameling al dan niet via intercommunales te regelen. De meeste Waalse gemeenten beschikken dus over een eigen afvalreglement.

In sommige gemeenten krijg je zakken aangeboden, in andere gemeenten krijg je toegang tot het containerpark. Om goed te weten wat de geldende regels zijn voor een jeugdgroep kan je in eerste instantie navragen bij de eigenaar van het terrein of het gebouw. Het rechtstreeks aanspreken van de gemeente in functie van het verwerken van afval kan de beste optie zijn. Niet elke eigenaar verhuurt regelmatig en heeft duidelijke afspraken met de gemeente in verband met het verwerken van afval. De extra check kan zeker nooit kwaad.

Maak goede afspraken over het afval met de eigenaar van het terrein of gebouw, met de gemeente en ook met alle deelnemers. Net als in Vlaanderen zijn er regels om te sorteren en ook hier kunnen die her en der verschillen naargelang de gemeente, zorg dus dat iedereen de sorteerregels kent en hanteert.

Meer info kan je ook terugvinden op deze fiche van de collega’s van Atouts Camps.  

Afvalbeleid Brussel 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het afvalstoffenbeleid grotendeels bepaald door besluit van het Brussels hoofdstedelijk gewest betreffende beheer van afvalstoffen.

Ook hier blijft de beste tip, vraag het na bij de eigenaar van het terrein of gebouw en pols bij de Brusselse overheid om te weten hoe je je afval sorteert en aanbiedt.