Home

Wetgeving kampterrein/gebouw Wallonië

Wetgeving kampterrein/gebouw Wallonië

Locatie

In Wallonië zijn er regels en labels die worden toegekend aan gebouwen en terreinen die worden gebruikt in functie van kampen en vakanties voor kinderen, jongeren en hun organisaties. 

Aan Waalse zijde kunnen eigenaars van gebouwen hiervoor aankloppen bij Atouts Camp

Sinds 2010 werden labels voor ‘kampplaatsen’ in gebouwen en op terreinen opgenomen in de toeristische wetgeving. Er zijn sinds dan enkele voorwaarden om dit label te krijgen. Anders dan in Vlaanderen (waar een verblijf erkenning nodig heeft op enkele uitzonderingen na) kan men in Wallonië ook verhuren zonder het label. 

In Wallonië gaan heel wat kampen door, ook van Vlaamse groepen. Om dit in goede banen te leiden zijn er steden en gemeentes die kampreglementen hebben opgesteld. Deze regels zijn vaak strenger dan de algemene wetgeving. Hou hier dus zeker rekening mee en ga na of er in de stad of gemeente waar jij op kamp gaat, lokale regelgeving geldt.  

Een gebouw (ver)huren

In Wallonië ben je dus niet verplicht om erkenning en/of een label aan te vragen. Kampplaatsen die wel over een label beschikken, voldoen aan bepaalde vereisten. 

Wie een label toegekend kreeg, wordt door Atouts Camp gecontroleerd op een aantal zaken: 

  • het hebben van een brandveiligheidsattest; 
  • verplicht gebruik van een contract; 
  • kwaliteitscontrole met betrekking tot hygiëne: sanitair, keuken, enz.; 
  •  kwaliteitscontrole met betrekking tot omgeving: wat is er in de buurt, wat is de bereikbaarheid, enz. 
Wil je weten of een verblijf een label heeft of niet? Bekijk het op AtoutsCamp.be, of vraag het na bij twijfel. 

In Wallonië moet je als organisator van een kamp of vakantie de gemeente of stad waar je kamp/vakantie doorgaat zelf op de hoogte brengt van je verblijf. Ga na in het kampreglement van de gastgemeente hoe en wanneer je dit moet doen. 

Kleine tip: bij de ondertekening van het contract kan je eventueel aan je kampeigenaar vragen of hij de melding in jullie plaats zou willen doen.

Een terrein (ver)huren

Wie een terrein wil verhuren aan jeugdwerkingen in Wallonië moet hiervoor de toestemming vragen aan de stad of gemeente waar het terrein zich bevindt. 

Reden hiervoor is dat in Wallonië heel wat boeren hun weiden in de zomer open stellen voor groepen. Dit doen ze omdat de vraag naar open terreinen groot is. Al die extra kampen in één stad of gemeente zorgen ervoor dat er in sommige periode ook een hoop extra volk in een stad of gemeente verblijft. 

Om die reden hebben heel wat steden en gemeenten in Wallonie eigen kampreglementen. Het is bijgevolg cruciaal dat een terreineigenaar toestemming heeft van de gemeente om een kamp op het terrein toe te laten. 

Daarbij moet net als in Vlaanderen rekening worden gehouden met de bestemming die een terrein heeft binnen het ruimtelijk ordeningsplan. Bij landbouwgrond is er een afwijking van de bestemming mogelijk, indien de afwijking beperkt is in tijd. Je moet deze uitzondering tijdig aanvragen bij de bevoegde instanties. 

Wanneer een terrein ook nog eens in ‘Natura 2000’-gebied ligt, zal de eigenaar naast een toestemming van de gemeente ook kennisgeving moeten doen bij DNF (departement de la Nature en les fôrets)

Ga je op kamp in Wallonië en huur je gebouwen of een terrein? Zorg dan dat je: 

  •  een akkoord hebt met de stad/gemeente voor het gebruik van het terrein; 
  • de gaststad of -gemeente op de hoogte brengt van je verblijf; 
  • een bewijs hebt van deze overeenkomst en van het op de hoogte stellen van de gaststad of -gemeente. 

Zomaar ergens kamperen? MAGDA?

Wildkamperen is verboden in België

Het kamperen op vastgelegde bivakzones kan wel, net zoals in Vlaanderen. Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van Bivakzone. Je vindt er een overzicht van zowel bivakzones in Vlaanderen als in Wallonië. 

Je kan ook verblijven bij mensen die hun tuin of terrein voor kleine groepen willen openzetten. Je kan hier bv. gebruik van maken als je kamp zich beperkt tot een ‘kleine’ groep deelnemers of als je onderweg bent tijdens een trektocht. Meer info hierover vind je op: http://www.bivouacchezmoi.be/ en https://campspace.com/nl.