Home

Vuur voorkomen

Vuur voorkomen

Vuur

Tijdens een kamp of vakantie is het belangrijk rekening te houden met eventuele brandrisico's. Sommige risico's zijn verbonden aan de soort activiteiten die worden georganiseerd, andere risico's zijn gebonden aan de functie verbonden aan een bepaald lokaal of tent. We zetten een aantal dingen op een rijtje. 

 1. Lokalen of tenten met hoger risico
 2. Activiteiten met een hoger risico
 3. Wees voorbereid op een noodsituatie 


Lokalen of tenten met hoger risico 
 • keuken of fouragetent 
 • leidings- en materiaallokaal/tent 
 • materiaallokaal of -tent 
 • slaapzaal of -tent
Keuken of fourage tent 

'Het eten is hier heel ....!'. 

Niet helemaal onlogisch natuurlijk maar in de keuken of de fouragetent is het risico op brand groter dan elders. 

Een paar kleine tips om het risico zo laag mogelijk te houden en je toch te voorzien van de nodige middelen moest het mis gaan:

 • koken op gasvuur? Zorg er dan voor dat de installaties gecontroleerd worden voor je op kamp vertrekt. Zijn de slangen nog intact of zijn ze aan vervanging toe?
 • Stockeer de gasflessen ook buiten de tent. Zet ze op een afgesloten plek in de buitenlucht of gebruik een aparte tent. Let er hierbij op dat ze niet in de zon staan, maar op een schaduwrijk plekje. 
 • Voorzie een blusdeken en een brandblusapparaat in de keuken of fouragetent. 
 • Laat eten op het vuur nooit onbewaakt achter in de tent, wordt je toch even weggeroepen zet dan even de vuren uit. 
 • Een hittemelder (beter dan een rookmelder in een keuken om onnodige alarmen te vermijden) kan hierbij een bijkomende ondersteuning bieden. In gebouwen moeten deze aanwezig zijn. In een tent kan je hiervoor kiezen, we raden vooral aan om preventief in te zetten op het voorkomen. 
Leidings- en materiaallokaal/tent  

GSM's, PC's, muziekinstallatie, nachtlampen... tal van elektrisch materiaal gaat mee op kamp en wordt her en der opgeladen. Omdat heel wat van dit materiaal verbonden is aan de begeleidersploeg vinden we die vast en zeker ook terug in de leidingslokalen en/of -tenten. Ook hier enkele belangrijke tips:

 • Vermijd teveel elektrische toestellen op hetzelfde elektrische circuit. Overbelasting van een circuit kan kortsluiting en brand veroorzaken.
 • Laad toestellen op op het moment dat er 'bewaking' is. Doe dit niet als er niemand in het lokaal of de tent aanwezig is en vermijd absoluut om 's nachts zaken op te laden.
 • Laad je toch tijdens onbewaakte momenten let er dan op om te laden daar waar een rookmelder aanwezig is

Slaaplokalen en -tenten

Het grootste risico in slaaptenten zit hem opnieuw op het al dan niet opladen van elektrische toestellen. Net als bij de vorige, zet in op preventie:

 • laadt geen toestellen op tijdens de nacht of wanneer er niemand aanwezig is in de tent
 • maak goede afspraken met de deelnemers over het gebruik van de gsm tijdens het kamp en de gevaren van het opladen. Zo hoeft er niemand 'stiekem' zijn GSM op te laden ;-) en heb je het risico zelf in handen 


Activiteiten met een hoger risico

 • samen koken
 • kampvuur 

Samen koken 

 Sommige groepen kiezen ervoor dat er door de groepen zelf wordt gekookt op een vuurtje op het kampterrein. Ook daar zitten natuurlijk risico's met betrekking tot brandgevaar die je kan voorkomen door vooraf in te zetten op: 

 • Ga na wat mogelijk is qua kookvuur tijdens het kamp. De huidige periodes van droogte zorgen ervoor dat een vuur niet altijd meer mogelijk is of dat slechts een aantal soorten vuur nog worden toegestaan. Meer info vind je hier of je vraagt het na bij de gemeente/stad waar je kamp plaatsvind.  
 • Zorg voor een goede taakverdeling en vermijd dat er teveel personen rond het vuur hangen en aanwezig zijn 
 • Voorzie blusmiddelen naargelang het soort vuur: emmer met water/zand, blusdeken, brandblusapparaat,... 
 • Doof het vuur wanneer jullie de kookplaats opnieuw verlaten, laat een vuur nooit onbewaakt achter. 

Kampvuren 

Kampvuur maakt vaak een belangrijk onderdeel uit van het kamp. Zoals ook hierboven aangegeven zorgt ons klimaat er vandaag voor dat er periodes zijn van droogte waarin het houden van een kampvuur vaak niet is toegelaten.

Om te weten of een kampvuur mogelijk is en onder welke voorwaarden kijk je na:

 • wat volgens de algemene wetgeving kan - meer info vind je hier
 • wat de huidige waarschuwingen zijn omtrent droogte 
 • of de stad/gemeente bepaalde extra voorwaarden oplegt. Deze info kan je verkrijgen via de eigenaar van het gebouw of terrein of de stad/gemeente. 

De tips omtrent preventie blijven hier ook van toepassing. 
Nog wat meer tips kan je ook in dit artikel vinden.


Wees voorbereid op een noodsituatie 

Wat als het dan toch mis gaat? 
Om paniek te vermijden of toch te verlagen op het moment dat het mis gaat is het belangrijk om je daar ook op voor te bereiden. 

Een aantal belangrijke checks bij aankomst:

 • Waar bevinden de blusmiddelen zich in het gebouw of op het terrein
 • Wat is het alarmsignaal bij een noodsituatie (kies voor iets dat afwijkt van de 'normale' geluiden op het terrein, kies bv geen fluitje als dat de manier is waarop jullie de deelnemers regelmatig verzamelen...)
 • Duidt verantwoordelijken aan die de volgende taken opnemen
   • wie verwittigd de brandweer, wacht hen op en staat hen te woord
   • wie telt de aanwezigen per groep en zorgt dat alle aantallen samenkomen
   • wie verwittigd de buurt en de omgeving en is hun aanspreekpunt
   • wie is eventueel aanspreekpunt als er vragen komen van ouders (probeer te vermijden dat die onmiddellijk op de hoogte zijn, om de paniek niet nodeloos te doen stijgen, maar wees erop voorbereid. In deze digitale wereld gaat zoiets soms snel.) 
 • Waar is de verzamelplaats voorzien? 
 • Wat zijn de vluchtroutes. Zeker in een gebouw is het belangrijk te weten waar de nooduitgangen zijn, welke gangen waar uitgeven etc. 
 • Houd rekening met nooduitgangen en de toegankelijkheid van vluchtroutes tijdens de dagdagelijkse werking. Zet geen zaken in de gangen die de weg belemmeren, plaats geen materiaal voor nooddeuren... 
 • Houd bij de opbouw van het kamp rekening met de toegangswegen voor de brandweer, zorg dat ze vlot af en aan kunnen rijden indien nodig. 

Meer info vind je ook op onze pagina rond brandveiligheid in jeugdlokalen.