Home

Bostoegankelijkheid in Vlaanderen

Bostoegankelijkheid in Vlaanderen

Bossen

Mag ik hier spelen?

In Vlaanderen geldt de basisregel van principiële toegankelijkheid. Dat wil zeggen dat voetgangers in bossen en natuurgebieden op de voorziene wegen mogen wandelen (als die niet zijn afgesloten met een verbodsbord). Je mag de paden dus niet verlaten.

Onder voetgangers verstaan we: 

 •  wandelaars (zonder hond), 
 • joggers (ook oriëntatielopers), 
 • langlaufers, 
 • fietsers jonger dan 9 jaar 
 • en rolstoelgebruikers. 
Het Agentschap Natuur en Bos wil dat iedereen de natuur ten volle kan beleven, vrij kan rondstruinen en ravotten, ook buiten de paden, op voorwaarde dat de natuur die druk kan dragen. Daarom is op de bossen van ANB de omgekeerde toegankelijkheid van toepassing. Dat wil zeggen dat voetgangers de paden mogen verlaten, op voorwaarde dat er voor die gebieden geen toegankelijkheidsregeling bestaat. 

Via de knop hieronder kan je op de kaart van Vlaanderen op zoek naar plekken waar je kan spelen. Er zijn 3 verschillende zones waarin je de paden wel kan verlaten om te wandelen of te spelen.

Permanente speelzones 

In deze permanente zone zijn een aantal voorwaarden van toepassing: 

 •  Enkel voor -18 jarigen en hun begeleiders. 
 • Je mag/kan kampen bouwen met dode taken. 
 • Een touwenparcours tot 1 meter hoogte is toegelaten. 
 • Je respecteert de speelzone en verlaat in oorspronkelijke staat. 
 • Deze speelzones zijn toegankelijk van 8u tot 22u. 

 Indien je wil afwijken van bovenstaande voorwaarden dan moet je toestemming vragen.

Zomerspeelzones

Zomerspeelzones zijn extra speelzones die enkel tijdens de zomer opengesteld worden om de drukte van de vakantiemaanden, wanneer veel jeugdwerkingen op kamp of vakantie gaan, op te vangen. Zomerspeelzones zijn enkel toegankelijk van 1 juli tot en met 31 augustus en liggen meestal in de omgeving van kamphuizen en kampplaatsen.

Vrij toegankeljike zones

Spelen mag ook in de vrij toegankelijke zones. Dat zijn zones waar jong en oud de paden mag verlaten om te struinen, te picknicken, te genieten en te spelen. Dit zijn echter géén exclusieve speelzones. Gelieve dus rekening te houden met andere recreanten. Het maken van een kamp of een touwenparcours is er niet toegelaten!

Waar je dus kan spelen in een bos is afhankelijk van: 

 •  Het toegankelijkheidsprincipe van toepassing op dat bos: principiële toegankeljikheid of omgekeerde toegankelijkheid. 

 • De eigenaar van een bos kan het toegankelijkheidsprincipe aanpassen in de vorm van een toegankelijkheidsregeling. 

 • Kies bij voorkeur voor een speelzone (al dan niet tijdelijk) om een spel te spelen – zoek welke speelzones er bestaan

 • Vind je het bos door de bomen niet, vraag hulp aan de eigenaar van jouw gebouw of terrein. 

 • Geen speelzone te vinden? Vraag na of je ergens in de buurt uitzonderlijk kan spelen. 

Op de website van het ANB kan je uitgebreide informatie vinden over speelzones en de toegankelijkheidsregeling.


Mogen we een nachtspel spelen?

Voor een activiteit ’s nachts in het bos- of natuurgebied, moet je opnieuw rekening houden met de regels rond toegankelijkheid voor het bos- of natuurgebied waar je activiteit doorgaat. 


Afhankelijk ook van het soort ‘zone’ dat je gebruikt, bv. vrij toegankelijke zone waar je door wandelt tijdens een dropping of een speelzone waar je effectief een nachtspel samen speelt, kan het zijn dat je wel/geen toelating nodig hebt. 

 In een bos- of natuurgebied met een toegankelijkheidsregeling zal je voor een nachtspel steeds een toelating moeten aanvragen. Hierboven kon je lezen dat een speelzone in een bos van Agentschap Natuur en Bos toegankelijk is tussen 8u en 22u ’s avonds. Dat wil zeggen dat als je een nachtspel wil spelen na 22u, je dit kan aanvragen bij het Agentschap Natuur en Bos. 

Is het Agentschap Natuur en Bos niet de eigenaar van het bos? Bekijk dan welke regels van toepassing zijn op het bos waar jij je spel wil spelen. Vraag toestemming indien dat nodig is. Je kan de toelating van het Agentschap Natuur en Bos digitaal aanvragen.

Bossen of natuurgebieden zonder toegankelijkheidsregeling zijn in principe dag en nacht toegankelijk. Als je dan een spel wil spelen in een stuk bos waar de omgekeerde toegankelijkheid van kracht is, kan dat zonder dat je hiervoor een toelating moet aanvragen.


Magda?

 In een bos zijn er ook zaken die je niet mag doen. We lijsten hier een aantal belangrijke verboden dingen op:

Vuur maken

Je mag geen vuur maken in het bos, of op minder dan 25m van de rand van het bos. Je kan hierop een uitzondering aanvragen maar de kans blijft klein dat je toestemming zal krijgen van de eigenaar en beheerder van het bos. 

Als een kampvuurplaats is opgenomen in een beheerplan of een toegankelijkheidsregeling dan mag je daar uiteraard wel vuur maken.

Kamperen, tenten plaatsen en/of andere tijdelijke constructies plaatsen 

Wildkamperen is in België niet toegestaan, in een bos kan dit dus ook niet. Er zijn enkele natuurgebieden waar specifieke plekken zijn voorzien om te kamperen. Daarover vind je meer info terug in het artikel over wildkamperen. 

Je mag ook niet zomaar constructies opbouwen/hangen in het bos zoals bv. een parcours met sjorhout en/of een deel afsluiten met dranghekken, enz. Ook voor dit soort zaken kan je een toelating vragen bij de eigenaar en beheerder van het bos.

Dieren, nesten, jongen, eieren of schuilplaatsen verstoren 

Het is belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk kan genieten van het bos- en de natuurgebieden maar dit moet steeds met respect voor de omgeving. Sommige bossen kunnen tijdelijk worden afgesloten als er bepaalde planten volop in bloei staan of waar dieren volop aan het nesten zijn. Daar waar het niet zo is, blijft het ook de verantwoordelijkheid van elke bezoeker om fauna en flora niet te verstoren.

Plukken of verwijderen van planten en bloemen

Laat planten en bloemen met rust, een mooi boeket voor de begeleiding, een goed camouflerende plant voor het sluipspel, ga ze niet plukken of verwijderen. Ga aan de slag met dode of gesneuvelde takken en bladeren maar laat de rest onaangeroerd.

De rust verstoren

Dit is geen evidente wanneer je met een groep kinderen speelt in het bos. Er wordt plezier gemaakt, er wordt al eens geroepen, gelachen, geweend, geroepen, enz. Ga daar bewust mee om en wijs kinderen daarop, maak hieromtrent ook goede afspraken zodat bv. start- en stopsignalen duidelijk zijn voor iedereen.

Afval achterlaten

 Dit lijkt een evidentie doch blijft belangrijk om te herhalen, laat NIETS achter in het bos. Zowel afval van bv. een 4-uurtje als touwtje, kaartjes, enz. moet je verwijderen uit het bos na afloop.

Reclame plaatsen

Het bos is geen plaats om reclame te maken voor je volgende eetfestijn of fuif. Noch het gebruik van de bomen, noch zelf aangebrachte elementen, zijn toegelaten voor het maken van reclame.