Home

Spelen in het bos in Wallonië en Oostkantons

Spelen in het bos in Wallonië en Oostkantons

Bossen

Als je als jeugdbeweging in Wallonië een activiteit wil organiseren in het bos dan heb je toestemming nodig van het DNF (Departement de la Nature et des Forêts). 

De manier om dit aan te vragen is gewijzigd, vanaf heden kan dit digitaal! 

Je kan in deze bossen niet zomaar alles.
Wandelaars en sporters kunnen de voor openbaar gebruik voorziene paden en wegen niet zomaar verlaten. Het is verboden te kamperen, vuur te maken of planten te verzamelen in het bos. Deze zaken zouden schade kunnen toebrengen aan de natuurlijke omgeving en ecosystemen verstoren. 

Er worden in bossen die eigendom zijn van Waalse overheid, Provincie of de stad/gemeente zones toegankelijk gemaakt bovenop de ingerichte paden en wegen. In die zones kunnen activiteiten van groepen of jeugdwerking doorgaan zonder het bos en haar ecosysteem te verstoren.
Om toegang te krijgen tot die zones is er wel een toestemming van DNF nodig.
Een aanvraag tot toestemming gebeurt ten minste 15 dagen voor de datum van de geplande activiteit via het online formulier

Opgelet voor private bossen moet je aankloppen bij de eigenaar
De procedure, hieronder verder beschreven is enkel van toepassing op bossen van openbare eigenaars, vraag dit dus altijd goed na.  

Procedure

Toestemming vragen 

Wanneer: minimaal 15 dagen vooraf

Hoe: een online formulier via 'mon Espace' 
Opgelet om je een eerste keer in te loggen in deze online applicatie moet je identificatie doen via itsme, E-ID, identificatie via GSM. 

In je aanvraag zitten volgende zaken: 

  • een beschrijving van de geplande activiteit met ook het aantal deelnemers en begeleiders
  • de locatie van de activiteit via een interactieve kaart vanaf adres het dichts bij jouw kamp/vakantielocatie
  • de periode waarvoor men toestemming vraagt
Wat dan? 

Jouw aanvraag wordt doorgestuurd naar de verantwoordelijke het aangevraagde gebied binnen het Kanton. 

Indien je aanvraag geaccepteerd wordt ontvang je per mail een toestemming. Daarbij zit:

  • de nodige info over de dichtstbijzijnde vrij toegankelijke gebieden
  • alle specifieke info over het gebied en de dingen waar je moet op letten
  • gegevens van een DNF contactpersoon 

Veel speelplezier!