Home

Duurzaam (kamp)vuur

Duurzaam (kamp)vuur

Vuur - Duurzaamheid

Elk jaar opnieuw ontstaat de discussie over kampvuren en hoe deze mee voeding geven aan de opwarming van de aarde. Samen met de opmerkingen over kerstboomverbrandingen en de gesprekken over de impact van haardvuren zijn het terugkerende discussies waarvan we ons vaak afvragen of dit wel echt de focus van debat moet zijn. 

Met dit artikel willen we duidelijk aangeven dat we niet tegen (kamp)vuren zijn. Het maken van vuur heeft dan ook een aantal belangrijke functies binnen de organisatie van een kamp of vakantie. Wat we wel willen is je een aantal tips geven om duurzame keuzes te maken op vlak van het maken van vuur.

De (meer)waarde van (kamp)vuur

Vuur! 

Vaak maakt het gewoon deel uit van jouw kamp of vakantie. En dat moet ook kunnen. Want vuur heeft een aantal belangrijke functies binnen deze specifieke jeugdwerksetting die we niet mogen onderschatten.

Zonder vuur, geen eten

Voor heel wat kampen of vakanties is vuur gewoon nodig om te kunnen koken. Op die manier hebben kookvuren ook een aantal belangrijke functies die onlosmakelijk verbonden zijn met een kamp of vakantie: 

 • Vuur maken is cruciaal om te voorzien in eten
 • Er zijn soorten vuur met een specifieke functie die ervoor zorgen dat koken beter of makkelijker wordt (zie het artikel soorten vuur). 
 • Het hele leerproces verbonden aan koken op een vuur.

Pedagogische meerwaarde

Omgaan met vuur is voor veel kinderen en jongeren niet alledaags. Het is iets wat het kamp of de vakantie een extra unieke beleving maakt en hen ook nieuwe vaardigheden bijbrengt. Net daarom willen we de pedagogische meerwaarde van het maken en omgaan met vuur niet zomaar negeren. 

Er zijn een aantal leerprocessen verbonden aan het gebruik van vuur tijdens een aanbod.

Vuur leren maken

Louter technisch is het voor kinderen en jongeren interessant om te weten hoe vuur werkt.
We gaan hier niet beweren dat elk kind of jongere de vuurdriehoek (3 factoren nodig voor vuur: brandstof, zuurstof en warmte) instudeert alvorens een vuur aan te steken, maar ze leren wel wat nodig is om het vuur aan te krijgen en/of uit te krijgen. Op die manier leren ze door ervaring hoe ze vuur kunnen maken wanneer dit nodig zou zijn maar bv ook wat kan helpen om vuur te doven bij gevaar.

Gevaren inschatten 

Ervaringen zijn heel belangrijk in een leerproces. Laat dit geen vrijgeleide zijn om kinderen en/of jongeren de gevaren te laten ervaren omdat dat de beste leerschool is, maar we weten wel dat wie al in contact kwam met vuur de gevaren beter kan herkennen en/of inschatten.

Respect voor de natuur 

Als organisatie is het belangrijk om kinderen en jongeren te wijzen op de zaken die je doet of de keuzes die je maakt bij het maken van een vuur. 

Leg hen uit waarom je graszoden verwijdert, leg hen uit waarom de keuze van hout zo bepalend is voor de rookontwikkeling, geef hen mee hoe ze best gaan sprokkelen zonder fauna of flora te verstoren.

Samenwerken en afspraken maken

Een vuur is vaak een groepsgebeuren, of het nu gaat over een kookvuur of een kampvuur, samenwerken en afspraken maken zijn belangrijk. Wie zorgt voor brandhout? Wie steekt het vuur aan? Wie houdt het vuur in gang? Wie zorgt voor de nodige blusmiddelen? Wie bewaakt het vuur als het nog niet uit is? En welke regels maken jullie over de afstand tot het vuur, de taken rond het vuur, enz.? 

Een vuur is vaak een sociaal gebeuren, of het nu om te koken is of om een kamp/vakantie af te sluiten, het brengt mensen samen en creëert vaak een open sfeer. Op die manier kan een (kamp)vuur bijdragen tot de groepssfeer op een kamp of vakantie.

Maak duurzame keuzes 

We weten dat open vuur niet gezond is voor mens en milieu. Daar kunnen we helaas niet omheen. 

We hebben met dit artikel niet de bedoeling dit te nuanceren of neutraliseren. We willen wel meer kadering geven en er vooral voor zorgen dat groepen bewustere keuzes kunnen maken.

Wat komt er nu juist vrij bij verbranding

CO2

Er komt CO2 vrij bij het verbranden van hout. In dit geval spreken we over CO2- neutraliteit. Concreet komt het erop neer dat de C02 die vrijkomt in hoeveelheid overeenkomt met de CO2 die de boom in zijn leven, tijdens zijn groei, heeft opgenomen. 

Natuurlijk gebruik je het hout van bomen om een vuur te maken. Je neemt dus in sommige gevallen een boom die CO2 uit de lucht haalt, weg. Om dit te vermijden sprokkel je best takken die al op de grond liggen en dus al dood zijn. 

Fijn stof 

Bij de verbranding van hout komt er fijn stof vrij. Het zijn vooral deze stoffen die vrij komen tijdens de verbranding die nefast kunnen zijn voor de luchtkwaliteit en dus ook voor de eigen gezondheid. Het is belangrijk te weten dat hoe beter het verbrandingsproces is, hoe lager de uitstoot van (schadelijke) stoffen. Hieronder vind je een aantal tips om betere keuzes te maken en betere technieken te gebruiken voor een betere verbranding.

Op naar duurzame(re) keuzes 

Stel de waarde in vraag 

Een (kamp)vuur is leuk, is vaak ook nodig (koken), helpt bij de groepssfeer en zorgt ’s avonds uiteraard voor de nodige warmte. Maar is vuur maken altijd de beste keuze? En kan je bepaalde keuzes maken om duurzamer om te gaan met het maken van een (kamp)vuur? 

Denk na over: 

 •  de grootte van het vuur; 
 • het aantal vuren; 
 • het aantal uren/dagen dat je het vuur aanhoudt; 
 • enz.

Kies de juiste materialen 

Het werd hierboven al aangehaald, de uitstoot van fijn stof wordt een pak minder als er sprake is van een goede en volledige verbranding. Net daarom is het cruciaal om te kiezen voor de juiste materialen bij verbranding: 

 • Kies droog hout. 
 • Gebruik onbehandeld hout (geen verf, geen vernis…). 
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke materialen, zowel voor het aanmaken van vuur als voor het voeden van het vuur.
Absolute NO GO’s: 

 • Bewerkt hout zoals meubels, platen vol verf, vernis, lijm, enz. 
 • Afval: je vuur kan en mag NOOIT dienen om het afval van je kamp of vakantie weg te werken.

Kies het juiste vuur voor de juiste functie 

In het artikel soorten vuur verwijzen we naar een aantal vuurtechnieken. Lees dit artikel alvorens je een vuur aansteekt. 

Om iets te koken of klaar te maken heb je een ander soort vuur nodig dan wanneer je een vuur aanmaakt voor het licht, de warmte of de gezelligheid. Kies bewust.

Respect voor de natuur

Vuur en de natuur ze gaan niet altijd goed samen. We blijven hameren op bewuster omgaan met vuur en goed te kiezen naargelang functie en waarde. 

Als je een vuur stookt in de natuur respecteer de natuur.

Kies voor de juiste plek. 

 • Gebruik bv. een reeds bestaande vuurplek, een droge bedding van een beek of een beschutte plaats tussen de rotsen, heuvels, enz. 
 • Maak een plek volledig vrij indien er geen vaste plek voor handen is door: dorre bladeren en planten te verwijderen, graszoden tijdelijks weg te nemen, enz. Zie het artikel met de basisregels voor meer tips. (LINK naar artikel met basisregels) 
 • Of kies bewust voor het maken van een vuur in een schaal of korf. 

Sprokkel met respect. 

 • Ga nooit takken of stammen aftrekken of afzagen. Een zaag of mes kan je gebruiken om stukken van een omgevallen of rottende boom weg te nemen, maar niet van bomen die er nog goed bij staan. 
 • Sprokkel op verschillende plaatsen. In het dode hout op de grond leven vaak ook diertjes die dit als ideale leefmilieu gebruiken. Door kleine hoeveelheden te sprokkelen op verschillende plekken verstoor je hun habitat zo min mogelijk. 
 • Sprokkel niet meer dan nodig. Sprokkel wat je nodig hebt en laat de rest onaangeroerd.

Een paar ‘techniek tips’ voor een duurzamer kampvuur

 • Leg het materiaal waarmee je het vuur aanmaakt bovenop de stapel hout en laat je hout zo vuur vatten (de vlammen verspreiden zich van boven naar beneden). Op die manier verspreid je een pak minder uitstoot tijdens de aanmaakfase. 
 • Splijt boomstammen en dikkere takken. Gespleten stukken hout branden beter dan een ronde stam of tak. Er is meer kans op volledige en zuivere verbranding en dus minder uitstoot tijdens het branden. 
 • Kies droog hout en hou je hout ook droog door het bv. ergens binnen te bewaren of bij het vuur te houden waar het door de warmte verder kan drogen. Volledige verbranding zonder extra rook en uitstoot kan enkel bij volledig droog hout. Is jouw gesprokkelde hout droog genoeg? Droog hout geeft een goede knak/krak als je het breekt. 
 • Waar vuur is, is rook. Maar hoe meer en hoe dikker de rook, hoe slechter de verbranding verloopt. Zie je veel rook? Check dan of het hout nat of behandeld is, of er slechte brandhaard is, enz.

Weet wel: een volledig duurzaam (kamp)vuur is een utopie. 

(Kamp)vuren zijn nu eenmaal een cruciaal onderdeel van een kamp of vakantie. Daarom is het belangrijk om bewuster om te gaan met de vuren die je aansteekt op je kamp of vakantie. 

Stel de (meer)waarde, de nood, de grootte en de aantallen in vraag. Gooi een aantal gewoontes en tradities overboord om op een meer duurzame manier om te gaan met vuur. 

Dat kan door een aantal tips en technieken uit bovenstaande artikels toe te passen.