Home

Pak afval aan

Pak afval aan

Afval - Duurzaamheid

Elke kamp, vakantie of activiteit brengt afval met zich mee. Hieronder geven we enkele tips om je afvalberg te verkleinen door afval te vermijden. We geven tips om materiaal te recycleren of een nieuw leven in te blazen. En we helpen je verder met hoe je dat afval goed gesorteerd en op de juiste manier aanbiedt aan de ophaaldienst.

We hanteren de ladder van Lansink, die de verschillende afvalbehandelingen rangschikt van meest milieuvriendelijk tot meest milieubelastend. De treden op de ladder zijn:

 • Afvalvoorkoming of preventie
 • Hergebruik
 • Sorteren en recycleren
 • Energie
 • Verbranden
 • Storten
De laatste 2 krijgen hier geen specifieke aandacht behalve dan de raad om deze zoveel mogelijk te vermijden door in te zetten op 1, 2 en 3.  

Voorkomen is beter dan genezen

Vermijden

Afval voorkomen is de beste keuze. Hanteer deze als basisregel!

Naar de winkel? Let er bij je aankopen op dat je onnodige verpakking vermijdt. 

 • Koop in de grootst mogelijke hoeveelheid voor jouw groep en beperk op die manier afval.
 • Vermijd voorverpakte producten zoals vlees, vis en groenten. Als je het los of per kg kan kopen heb je veel beter in handen hoeveel je meeneemt EN je zit niet met een schaaltje of plastiek per X- stuks. 
 • Neem bakken, dozen of zakken mee als je boodschappen doet. Een plastiek zak aan de kassa heb je echt niet nodig, wees voorzien. 
 • Geef ook aan ouders jullie visie mee. Willen jullie wegwerp borden, bekers en bestek als kinderen zelf moeten voorzien in hun eetgerief? Voorzie een alternatief voor wie dit toch mee heeft.
 • Vraag ook aan ouders om dit te respecteren bij het vullen van de valies. Vermijd te veel losse zakjes, vraag hen om verpakkingen van nieuwe zaken thuis te laten.
 • Gebruik herbruikbare potjes of verpakkingen. In sommige winkels kiezen ze bewust voor hervulbare potten, bij sommige beenhouwers ben je zeker ook welkom met je eigen potjes, enz. Vroeger gingen mensen frieten halen met de ‘schuit’, probeer dit soort zaken zeker ook her en der. Een nee heb je, een ja kan je krijgen.  

Hergebruik

Niet alle afval dat je overhoudt, moet meteen de vuilnisbak in. Je kan het misschien nog (her)gebruiken.

Creatieve geesten krijgen gegarandeerd originele knutselideeën bij het zien van al die kroonkurken, wc-papierrolletjes, schaaltjes in piepschuim, eierkartons. Naast het knutselen kan je sommige dingen misschien ook gebruiken voor een spel. Denk aan blikken die in een kermiskraam kunnen dienen om omgegooid te worden of eierdozen die een schatkist kunnen zijn die ze moeten opgraven, enz.

Gebruik handige dozen om dingen te organiseren in je materiaalkot. Denk aan de blikkendoos van de koffie die ideaal kan zijn om de stiften in te zetten of in de doos van het roomijs kan je misschien wel knikkers steken. Je hoeft niet altijd dozen te kopen om orde op zaken te brengen, misschien kan iets wat anders afval zou zijn wel dienst doen.

Sorteren

Afval volledig vermijden is geen evidentie. Recycleren is dan de beste optie. Zo krijgt het afval een tweede leven. Als iedereen goed sorteert, kan het gesorteerde afval vlot worden verwerkt tot bruikbare grondstoffen. Maak een afvalpark op je kamp of activiteit, met wat leuke info over hoe je goed sorteert.

Ga vooraf ten rade bij de eigenaar van je gebouw/terrein of de milieudienst van de gemeente waar je je bevindt. Vraag of jij, als niet-inwoner van de gemeente, gebruik mag maken van de gemeentelijke sorteerkanalen en wat de eventuele kostprijs is. 

Stel volgende vragen aan de eigenaar of milieudienst:

 • Is er een containerpark in de buurt? Wanneer is het open? Mag ik er als externe vereniging gebruik van maken?
 • Kan ik restafval in zakken aanbieden aan de ophaaldienst? Wanneer komt deze langs en waar? 
 • Welk soort afval moet in welke zak/container? Wanneer worden de verschillende soorten afval opgehaald? Niet overal worden dezelfde soorten afval opgehaald en/of wordt het afval niet op dezelfde manier gestorteerd. Vraag goed na welke afspraken en regels van toepassing zijn. 
 • Waar staan er glascontainers in de gemeente? 
 • Is er op de locatie een compostvat of –hoop? Kan je daar gebruik van maken, wat zijn de regels, enz. 

Sta je in de winkel en moet je nadenken over de verpakking denk dan aan de volgende tips: 

 • Kies je glas of PET-fles? Eigenlijk is de milieu- impact van PET kleiner als het in beide gevallen om 1-malig gebruik gaat. Als het glas terug inleverbaar is omwille van statiegeld, zijn glazen flessen of potten beter voor het milieu. 
 • Is de verpakking recycleerbaar? Kan je de verpakking sorteren in pmd/restafval/groenafval/glas/...? Koop wat je nodig hebt. Koop niet meer omdat het in promo is of omdat je zo minder verpakking hebt. Voedselverspilling is voor het milieu altijd meer belastend dan het verwerken van de verpakking
 • Om diezelfde reden is het belangrijk dat kiezen voor een verpakking in functie van het vers houden van een product een goede keuze kan zijn net omdat dit ertoe kan leiden dat een product niet vroegtijdig moet worden weggegooid.  

Hoe ga je aan de slag?

Een goede voorbereiding is de basis

Op veel locaties staan afvalbakken voor de verschillende soorten afval. Is dat op jullie locatie niet het geval? Bouw dan je eigen containerpark, samen met de deelnemers van je kamp of activiteit. Breng tekst en symbolen aan op de zakken of bakken en gebruik de gangbare kleuren voor de soorten afval (bruin of wit voor restvafval, blauw voor PMD, groen voor GFT, enz.)

Maak goede afspraken met de eigenaar of de gemeente over welke fracties gesorteerd worden, wat in welke fractie terecht kan en waar je je afval kan aanbieden.

Zorg hierbij dat je beschikt over de juiste zaken zoals zakken, containers, eventuele tonnen, enz. om materiaal gesorteerd te kunnen bewaren. Achterhaal wat er op je locatie aanwezig is en waar je best zelf nog voor zorgt.

Tijdens het aanbod is het tijd voor het echte werk: afval vermijden, afval hergebruiken en afval sorteren.

Op zich niet zo moeilijk, maar het risico bestaat dat het enthousiasme na een paar dagen verzwakt. Hou de anti-afval- boodschap levendig. Organiseer een paar leuke activiteiten rond afval, zonder belerend over te komen. Betrek de deelnemers zoveel mogelijk bij het afvalbeheer. Geef groepen die op tocht vertrekken een afvalzak mee. Dat afval kan naderhand worden gesorteerd. Misschien werkt het bij jullie wel om iemand aan te duiden die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer. Die kan dan alles wat in goede banen leiden maar zorg vooral ook dat deze persoon geen politieagent moet spelen maar dat het een taak is van iedereen.