Home

Afval op een weide

Afval op een weide

Afval

Wie voor het kamp of de vakantie enkel een weide huurt of ergens een plekje in de natuur heeft gevonden heeft mogelijks nog minder toegang tot de gewone manieren om afval te laten ophalen en/of een container ter plaatse te late komen. Toch is het hier nog belangrijker dat er heel omzichtig wordt omgesprongen met afval.

Een blikje of een kroonkurk die in een weide blijft liggen kan voor de dieren die later misschien opnieuw deze weide begrazen heel zware gevolgen hebben.

Maak je gebruik van een weide ga dan nog meer aandacht besteden aan de materialen die je meebrengt op het terrein, het afval dat je produceert en vooral dat je op voorhand kan vermijden.

Een paar belangrijke aandachtspunten zetten we hier op een rijtje:

Waar kan je met je afval naartoe? 

Bij een weide is het kamp of de activiteit die er doorgaat vaak tijdelijk. Wat wil zeggen dat er geen vaste afspraken zijn met ophaaldiensten of de ophaalronde van de stad/gemeente.
Net daarom is het cruciaal om vooraf met de eigenaar en/of de gemeente af te spreken op welke manier afval wordt verzameld en/of kan aangeboden worden.

Zorg tijdens het aanbod voor een duidelijke plaats waar het afval wordt verzameld en waar het droog is, beschermd is tegen wind en weer.

Je kan met de eigenaar of iemand uit de buurt specifieke en duidelijke afspraken maken rond het verwerken van groenten-, fruit- en tuinafval.  

Het is een ‘samen’ verhaal 

Afval voorkomen, hergebruiken of goed sorteren is een verhaal van de hele groep. Je duidt wel best een afvalverantwoordelijke aan om tijdens het aanbod een oogje in het zeil te houden. Maak ook alle deelnemers en begeleiding bewust van de impact die bepaalde keuzes kunnen hebben op het milieu.

Geef hen volgende zaken alvast mee: 

 • Vermijd als deelnemer of begeleider zoveel mogelijk afval mee te brengen naar het terrein door: 
    • verpakkingen van nieuwe dingen alvast thuis te laten; 
    • alles wat wegwerp is te vervangen kan worden door iets wat herbruikbaar is; 
    • af te spreken om dingen samen te gebruiken.   
 • Maak werk van goed sorteren en verzamelen van afval. 
    • Maak goede afspraken over de plek waar alles wordt verzameld. 
    • Wijs elke deelnemer op hun medeverantwoordelijkheid voor het sorteren van afval. 
    • Wees streng op rondslingerend afval.
 • Maak deelnemers bewust van de impact en gevaren van rondslingerend afval voor natuur en omgeving. Wijs hen op: 
    • de gevaren voor dieren wanneer blikken of kroonkurken in de weide achterblijven en zij deze opeten tussen; 
    • de gevaren van een sigaret of een stekje in droog gras voor brandgevaar; de plastieksoep in de zee door plastiek die van op het droge in onze waterwegen en zee terechtkomen.  

Doe de dubbel checks 

Zorg dat er geen afval achterblijft wanneer je de weide verlaat. Dit geldt voor het gesorteerde afval: zorg dat dit voor jullie vertrek wordt opgehaald of weggevoerd. Zijn jullie al huiswaarts vertrokken? Maak dan afspraken met de eigenaar van de kampgrond. 


Doe op het terrein extra controles. Haal alle vuil uit het. Wees daarin heel secuur. Natuurlijk geldt dit evengoed voor gebouwen en de daarbij horende terreinen. Maar we wijzen toch graag opnieuw op de extra impact die achtergebleven vuilnis heeft op een weide die na het kamp een andere functie heeft.  

Speciale aandacht voor ecologische producten

Welke duurzame producten zijn er voor afwas, lichaamsverzorging of kuisen?
Ook als jouw kamp doorgaat in gebouwen, en niet enkel op een weide, raden we aan om ecologisch afbreekbare materialen te gebruiken.
Verblijf je in een natuurgebied of weide? Dan loopt het afvalwater bij het afwassen van de potten en pannen, het wassen van je haar of het proper maken van gebruikte materialen vaak rechtstreeks de beek of de grond in. Net daarom is het cruciaal te werken met ecologisch afbreekbare materialen. Zo vermijdt je dat er onnodige stoffen in de grond en/of het water terechtkomen.  

Hudo’s 

Regelgeving

In Vlaanderen en Wallonië is er geen algemene reglementering over hudo's. Sommige gemeentebesturen of eigenaars van kampeerweides verbieden het wel. Informeer je dus op voorhand bij de eigenaar en de gemeente.

In de Duitstalige Oostkantons mag je geen putten graven voor hudo’s. Je moet daar dus een chemisch toilet gebruiken. Meestal zal dit in het kampcontract staan. Maar zelfs als het er niet in staat, blijft het verboden. 

Tips voor een duurzame hudo

Doordat bij een HUDO de uitwerpselen en urine in een kuil terecht komen, breken ze minder gemakkelijk af. De volgende tips maken het gebruik van een HUDO milieuvriendelijker: 

 • Maak de put zo ondiep mogelijk. Hoe ondieper, hoe sneller de afbraak kan plaats vinden.

 • Graaf de HUDO zo ver mogelijk van de beek of de rivier. Water stroomt in de bodem in de richting van die beek of rivier. Door voldoende afstand te houden, zal de bodem zelf in zeker mate als zuiveringsinstallatie fungeren. Hetzelfde geldt voor wasplaatsen. 

 • Hang een zakje op voor gebruikt toiletpapier, maandverband, tampons, WC-rolletjes, enz. WC papier breekt heel traag af en hoort niet thuis in de grond. 

 • Hou de HUDO netjes en geef hem desnoods een poetsbeurt halverwege je kamp. Gebruik hiervoor geen chemische reinigingsproducten, maar detergenten op plantaardige basis. 

 • HUDO’s verspreiden soms onaangename geuren. Heb je er last van? Maak dan je eigen toilet- of HUDO-verfrisser. Prik een rijpe sinaasappel vol kruidnagels en hang die aan een touwtje. Of vul een stoffen zakje met kruiden. Of besprenkel een doekje met lavendelolie en hang dat in de HUDO. 

 • Voorzie ook een schepje en een emmertje met aarde/zand om af en toe een laagje op de uitwerpselen te gooien. Zorg dat op het einde van het kamp de put opgevuld wordt en duw de aarde goed aan. Plaats de graszoden terug of camoufleer de lege plek met een strooisel van takken en bladeren. Controleer de omgeving van de HUDO op zwerfvuil. Markeer de plaats waar de HUDO stond, bijvoorbeeld door vier takjes in de grond te steken. Zo weet de groep die na je komt dat ze niet op de dezelfde plek moeten beginnen graven. 

 • Vul alle gaten van sjorpalen op. Koeien of reeën kunnen hun poten breken als ze in een dergelijke kuil terecht komen.